ارز دیجیتال

Cryptography از لغات یونانی به معنای محرمانه نوشتن متون می باشد و تاریخچه ای طولانی و برجسته دارد که امروزه رمز ارز یا ارز رمزنگاری شده یا ارز مجازی می گویند.

 Cryptography  یا رمزار از لغات یونانی به معنای محرمانه نوشتن متون می باشد و تاریخچه ای بس طولانی و برجسته دارد که به هزاران سال قبل بر می گردد ولی امروزه رمز ارز یا ارز رمزنگاری شده را به عنوان یکی از انواع ارز مجازی می شناسند.