​بازدید معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری

​بازدید معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، جناب آقای دکتر سورنا ستاری از دستاوردهای جدید جادوی فکر

بازدید معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، آقای دکتر سورنا ستاری 

 استاندار مازندران، آقای دکتر حسین زادگان 

 رئیس پارک علم و فناوری مازندران، آقای دکتر معتمدزادگان

 از واحد هوش‌ مصنوعی شرکت نرم‌افزاری جادوی فکر، در آیین افتتاح ساختمان جدید پارک علم و فناوری مازندران واقع در ساری، خیابان جمهوری

به تاریخ: شنبه  ۰۲ / ۰۹ / ۹۸