آموزش دوره ای نرم افزارهای اداری - دولتی کارما

آموزش مجدد نرم‌افزارهای اداری - دولتی کارما، ویژه‌ی شرکت‌ها، ادارات و سازمان‌های دولتی از سری دوره‌های آموزش نرم‌افزار‌های کارما