آموزش نرم افزارهای کارما

دریافت اطلاع از آموزش نرم افزارهای کارما

آموزش، کلید موفقیت کسب و کارهاست. 

برای تمامی نرم افزارهای کارما در صورت درخواست برنامه ریزی آموزش ترتیب داده می شود اما برخی از نرم افزارها بدلیل فراگیری بیشتر و عمومیت استفاده از آنها در کسب و کارها، جلسات آموزش از طرف شرکت برای ثبت نام متقاضی از قبل تعریف می شود.

برای درخواست آموزش و اطلاع از برنامه های از قبل تعریف شده از راهنمای زیر استفاده کنید

 

 

و سپس فیلد درخواست آموزش را انتخاب نمایید.

 

 

اکنون تمامی برنامه های آموزش در معرض دید شما قرار دارد.

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره  01133259659  داخلی 4  تماس بگیرید.