متخصصان نرم افزار بر اين باورند كه نرم افزار، محصول فكر است و همچنان كه روند تفكر رو به تكامل است نرم افزار نيز دائم رو به كمال پيش مي رود. چنانچه يك نرم افزار در سال گذشته براي مشتري بي عيب و نقص بوده است و در سال بعد بر اساس شرايط جديد اطلاعات نياز به رفع اشكال دارد يا اينكه بر اساس روند رو به جلو نظام اجتماعي خواسته هاي جديد را مي طلبد. با باور به اين امر، شركت نرم افزاري جادوي فكر، به عنوان يكي از سرآمدان صنعت نرم افزار، همواره خود را متعهد به حمايت از مشتريان و كاربران محصولات کارما مي داند و راز موفقيت خود را، همراهي با مشتريان در نقاط بحران مشتري مي داند. ادعاي اين شركت بر ادعاي واهي بي نقص بودن نيست بلكه همراه بودن با مشتري تا دستيابي به هدف مورد نظر در اسرع وقت است. تمركز عمده شركت نرم افزاري جادوي فكر، ارائه خدمات و پشتيباني مناسب پس از فروش نرم افزار است كه با ايجاد سيستم هاي پشتيباني آنلاين و تربيت افراد خبره به خواسته كاربران ارج می نهد. خدمات و پشتيباني پس از فروش اين شركت شامل شرکت های طرف قرارداد و نرم افزارهایی است که در دوره گارانتی 6ماهه تا يكساله قرار دارند. در این شرکت به طریق زیر خدمات پشتیبانی ارایه می شود:

الف- خدمات پس از فروش در سطح رفع اشكال


1- پشتیبانی آنلاین از طریق ابزار Remote desktop, Team viewer و....است که بدون نیاز حضوري از طریق اینترنت، سیستم مشتری قابل دسترس قرار گرفته و رفع نقص مي گردد.
2- آخرین نسخه های نرم افزار با امکان دانلود و... از طریق سایت شرکت امکان دانلود آخرین نسخه نرم افزارها فقط برای نرم افزاهای تحت قرارداد پشتیبانی و یا نرم افزارهای تحت دوره گارانتی فراهم است که از طریق ثبت نام در سايت براي مشتري تعريف شده، به طور خودکار قابل دسترس است.
3- ايجاد بانك پاسخ به سوالات متداول در سايت
4- پاسخ تلفني توسط بخش هماهنگي خدمات پس از فروش
5- حضور متخصصين پشتيباني در محل مشتري(در این خصوص با هماهنگی قبلی مشتری و از طریق نرم افزار مدیریت پشتیبانی، در اسرع وقت، کارشناس ذیربط به محل مشتری اعزام شده و خواسته مشتری برآورده می گردد).


ب- خدمات پس از فروش در سطح ايجاد تغيير در نرم افزار و يا گنجاندن موارد جديد


بنا به تغييرات قوانين و يا شكل گيري خواسته جديد در كسب و كار مشتري و .... ، ممكن است به تغييراتي در ساختار و يا افزودن خواسته در نرم افزار نياز باشد كه در اينصورت مشتري به صورت مكتوب خواسته خود را مطرح نموده و بر اساس متمم قرارداد، تحت عنوان "توسعه نرم افزار " با موافقت مشتري، تغييرات اعمال مي گردد.